Eerste keer op intranet? Lees deze handleiding a.u.b.   Première fois sur l'intranet? Lisez ce mode d'emploi , s.v.p.
Problemen met uw paswoord? Lees de handleiding a.u.b.   Problèmes avec votre mot de passe? Lisez le mode d'emploi , s.v.p.
Geraakt u niet ingelogd? Klik hier om een nieuw paswoord in te stellen.   Cliquez ici pour un nouveau mot de passe.

 
Het gebruik van het Intranet is strikt voorbehouden voor leden van Euronics Belgium en hun medewerkers.

Onrechtmatige toegang tot het Intranet is strikt verboden. Indien u geen medewerker (meer) bent van een winkel die lid is van Euronics Belgium of van Euronics Belgium zelf, dient u deze site onmiddellijk te verlaten.
 
De toegang tot het Intranet houdt in dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden (zie hieronder). Indien u deze voorwaarden voor het gebruik van het Intranet niet aanvaardt, gelieve het Intranet te verlaten.
 

L’utilisation de l’Intranet est strictement réservée aux membres d’Euronics Belgium et à leurs collaborateurs.

L’accès illégitime à l’Intranet est strictement interdit. Si vous n’êtes pas (plus) un collaborateur d’un magasin membre d’Euronics Belgium ou d’Euronics Belgium même, vous devez quitter ce site immédiatement.  

L’accès à l’Intranet implique votre accord aux conditions d’utilisation (voir ci-dessous). Si vous n’acceptez pas ces conditions, nous vous prions de quitter l’Intranet.

 
 
 
 

 
Gebruiksvoorwaarden
------------------------------- 

Dit Intranet is eigendom van  Euronics Belgium c.v.b.a., met maatschappelijke zetel Uilenbaan 90 Bus K3, 2160 Wommelgem. Het gebruik van het Intranet is gebonden aan de volgende voorwaarden.

1. De informatie op het Intranet is strikt vertrouwelijk. Het is verboden deze informatie onder welke vorm dan ook door te geven aan of te bespreken met derden die geen lid zijn van Euronics Belgium. 

2. Uw wachtwoord voor toegang tot het Intranet is voor strikt persoonlijk gebruik en mag niet aan derden doorgegeven worden. Euronics Belgium behoudt zich het recht voor om - ter beveiliging van het Intranet - de toegang tot het Intranet tijdelijk of permanent te verhinderen, dan wel het gebruik te monitoren en te loggen.

3. Indien een medewerker van een lid van Euronics Belgium de organisatie verlaat, moet het lid dit onmiddellijk melden aan Euronics Belgium. Euronics Belgium stelt vervolgens een nieuw wachtwoord ter beschikking van het lid.

4. Euronics Belgium streeft na dat de informatie op Intranet op elk moment zo volledig en nauwkeurig mogelijk is, maar biedt hiervoor geen garanties. Indien u op het Intranet onjuiste informatie aantreft of problemen heeft met uw wachtwoord mag u dit melden aan de helpdesk (helpdesk@euronics.be).

5. Euronics Belgium doet het uiterste om technische problemen op het Intranet te voorkomen, maar biedt hiervoor geen garanties.

6. Euronics Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat uit het gebruik van het Intranet of informatie op het Intranet.

7. De informatie op het Intranet is van algemene, niet persoonlijke aard. Voor persoonlijk advies dient u contact op te nemen met de bevoegde diensten van Euronics Belgium.

8. Het Intranet is het best bruikbaar met MS Internet Explorer 9, maar Euronics Belgium biedt hiervoor geen garanties. Euronics Belgium garandeert niet dat het Intranet compatibel is met andere Internet browsers.

 

Conditions d’utilisation
------------------------------

Cet Intranet est la propriété d’Euronics Belgium s.c.r.l. dont le siège social est situé Uilenbaan 90 Bus K3, 2160 Wommelgem.  Son utilisation est liée aux conditions suivantes :  

1. L’information se trouvant sur l’Intranet est strictement confidentielle. Il est donc interdit d’en parler et de la transmettre, sous quelque forme que ce soit, à des tiers n’étant pas membres d’Euronics Belgium.

2. Votre mot de passe est destiné à votre usage personnel et ne peut être communiqué à des tiers. Euronics Belgium se réserve le droit d’empêcher temporairement et/ou définitivement l’accès à l’Intranet en le contrôlant et, ceci, afin de le sécuriser.

3. Si un collaborateur d’un membre Euronics Belgium quitte l’organisation, le membre doit immédiatement en avertir Euronics Belgium qui lui remettra alors un nouveau mot de passe.

4. Euronics Belgium a pour but de placer à tout moment une information aussi complète et précise que possible sur le site mais ne peut la garantir. Si vous découvrez des informations erronées sur l’Intranet, veuillez le signaler au helpdesk (helpdesk@euronics.be).

5. Euronics Belgium fait tout son possible pour prévenir les problèmes techniques sur l’Intranet mais sans garantie.

6. Euronics Belgium ne peut être tenu responsable des dégâts pouvant provenir de l’utilisation de l’Intranet ou d’informations se trouvant sur l’Intranet.

7. L’information sur l’Intranet est d’ordre général et non personnel. Pour des conseils personnels, veuillez contacter les services concernés chez Euronics Belgium.

8. Il est conseillé d’utiliser MS Internet Explorer 9 pour l’Intranet, mais Euronics Belgium n’offre aucune garantie. Euronics Belgium ne garantit pas la compatibilité de l’Intranet avec d’autres Internet browsers.

     
Euronics Belgium ICT-Departement    WE MAKE IT HUMAN